Αποθήκευση

Η εμπορική περίοδος του ακτινιδίου και των εσπεριδοειδών ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Απρίλιο.

Σε μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια είναι απαραίτητο τα φρούτα να διατηρήσουν τη φρεσκάδα και τη γευστικότητά τους. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η αποθήκευσή τους.

Στη μονάδα τυποποίησης μπορούν να φιλοξενηθούν και να διατηρηθούν φρέσκα για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα 700.000 κιλά φρούτων, τηρώντας τη σωστή διαδικασία από την αρχή της αποθήκευσής και εφαρμόζοντας τα σύγχρονα πρότυπα υγιεινής.