Η Επιχείρηση

Η δράση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μετά από την ιδέα των ιδρυτικών στελεχών να ασχοληθούν αρχικά με την παραγωγή των ακτινιδίων και μετέπειτα με την τυποποίηση και την εμπορία τους. Στο ξεκίνημά της συστήθηκε στο χώρο ως Kiwi Fruit μιας και εμπορεύονταν αποκλειστικά και μόνο ακτινίδια. Από το 1995 και μετά μετονομάστηκε σε Kakosimos Farm επεκτείνοντας το ενδιαφέρον της και στα εσπεριδοειδή. Επίσης εκτός από τα φρούτα που εμπορεύεται ετησίως, καλλιεργεί ακτινίδια έκτασης 150 στρεμμάτων που αποτελούν 600 τόνους προσωπικής παραγωγής.

Σήμερα οι εγκαταστάσεις καλύπτουν μια έκταση 5.000τ.μ. με σύγχρονο εξοπλισμό που πληροί τις απαιτούμενες ανάγκες για διαλογή, αποθήκευση και τυποποίηση προϊόντων σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Στους ψυκτικούς θαλάμους παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης 700.000 κιλά φρούτων για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και σε άριστη ποιότητα.

Τα 5 στάδια της Kakosimos Farm

1

Παραγωγή

2

Συσκευασία

3

Τυποποίηση

4

Αποθήκευση

5

Εξαγωγές