Ομάδα

Τα ανώτερα στελέχη, το μόνιμο και το εποχιακό προσωπικό, αποτελούν μια ενιαία και ισχυρή ομάδα που έχει όραμα τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και τη μέγιστη ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών.

Κακοσίμος Ευάγγελος

Πρόεδρος

Γεννήθηκε το 1953, είναι ο Πρόεδρος της επιχείρησης και ένας από τους μετόχους της. Έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σχετικά με τις εξελίξεις της εταιρείας.

Κακοσίμος Ιωάννης

Διευθύνων Σύμβουλος

Γεννήθηκε το 1950, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της Kakosimos Farm. Η κριτική σκέψη και η διορατικότητά του επηρεάζει κρίσιμες αποφάσεις της εταιρείας.

Κακοσίμος Ι. Σπύρος

Υπεύθυνος Παραγωγής & Ποιοτικού Ελέγχου

Γεννήθηκε το 1984 και είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές αφορούν τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων. Από το 2009 είναι υπεύθυνος Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου.

Κακοσίμος Ιππόλυτος

Διαχείριση Αποθήκης

Γεννήθηκε το 1958 και είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος. Εργάζεται στην Kakosimos Farm από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της και είναι υπεύθυνος της γραμμής παραγωγής και της διαχείρισης της αποθήκευσης των προϊόντων.

Κακοσίμος Ε. Σπύρος

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Γεννήθηκε το 1982 και είναι πτυχιούχος Πληροφορικής. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές αφορούν τα Δικτυοκεντρικά Συστήματα και έχει ειδίκευση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Από το 2009 είναι υπεύθυνος Πωλήσεων.