Συσκευασίες

Οι συσκευασίες οι οποίες είναι διαθέσιμες για τα φρούτα της Kakosimos Farm.

Χαρτοκιβώτιο

Διαστάσεις

Κιλά

   

Μονόσειρο χαρτοκιβώτιο

50*30*7

3Kg

Χαρτοκιβώτιο

40*30*12

5Kg

Χαρτοκιβώτιο

40*30*13

6kg

Χαρτοκιβώτιο

40*30*19

10kg

Χαρτοκιβώτιο κουπάκι

60*40*14

10*1Kg